KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Skład Konwentu
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2016-2020

 

1

Jacek Krupa

Przewodniczący Konwentu,
Marszałek Województwa Małopolskiego

2

Wojciech Kozak

Wiceprzewodniczący Konwentu,
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

3

prof. Włodzimierz Sady

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

4

Bogusław Berka

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Rolno-Przemysłowego AGROMAX Sp. z o.o. w Raciborzu

5

Zbigniew Bodzioch

Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

6

Ryszard Czaicki

Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej

7

Dariusz Czech

Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Tymbark S.A.

8

Stanisław Dąbrowa

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

9

Krzysztof Grzegorzek

Prezes Zarządu Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.

10

Adam Jarubas

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

11

Zbigniew Klimowicz

Prezes Grupy Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ Sp. z o.o. 

12

Zdzisław Kulpa

Dyrektor Zakładów Drobiarskich CEDROB S.A.
w Niepołomicach

13

Krzysztof Maurer

Właściciel P.P.U.H. Tłocznia Maurer

14

Dorota Niedziela

Poseł na Sejm RP

15

Paweł Ptasznik

Dyrektor Zarządzający Makroregionu Południowego
Bankowości Korporacyjnej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Alior Banku

16

Antoni Rączka

Dyrektor KONSPOL Nowy Sącz

17

Jan Waga

Przewodniczący Rady Nadzorczej AKJ Capital S.A.

18

prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

Za-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju

19

Agnieszka Szewczyk-Kuta

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

20

Jan Kosiorowski

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie

21

dr inż. Mirosław Dubiel

REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o.

22

mec. Krystyna Sieniawska

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
Prezes Ogólnopolskiej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

23

Katarzyna Rybicka

Członek Zarządu AMPLUS Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju

24

Kazimierz Murzyn

Dyrektor Zarządzający
LifeScience Klaster Kraków

25

prof. Janusz Żmija

Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Zarządzania Przedsiębiorstwami
Dyrektor Europejskiego Centrum Badawczego Drobnych Gospodarstw Rolnych
Rektor UR w latach 2005-2012

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies