KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Rektora

al. Mickiewicza 21,

pok. 108A

31-120 Kraków

Tel. 12-662-41-95

e-mail: s.sikorski@ur.krakow.pl

e-mail: rector@ur.krakow.pl

Pracujemy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

Dyrektor Biura:

dr Szymon Sikorski

tel. 12-662-41-95

e-mail: s.sikorski@ur.krakow.pl

W skład Biura Rektora wchodzi:

Do podstawowych zadań Biura Rektora należy:

  • obsługa współpracy Rektora z poszczególnymi jednostkami Uczelni oraz podmiotami zewnętrznymi, w tym przekazywanie decyzji i poleceń Rektora do właściwych jednostek organizacyjnych oraz informowanie Rektora o ich realizacji
  • koordynacja prac jednostek organizacyjnych podległych Rektorowi
  • organizacja i obsługa posiedzeń Senatu
  • organizacja inauguracji roku akademickiego
  • działalność informacyjna dotycząca Uczelni i promowanie jej osiągnięć w kraju i za granicą, w tym redagowanie "Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Rolniczego"

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies